افسران جوان جنگ نرمروایتی از زندگی و شهادت شهید نادر مهدوی، بسیجی پاسداری که سردار نقدی از او در آخرین رزمایش بسیج یاد کرد.

امروز جمعه 04 مهر 1399
لینک دوستان