close
تبلیغات در اینترنت
روایتی از زندگی و شهادت شهید نادر مهدوی، بسیجی پاسداری که سردار نقدی از او در آخرین رزمایش بسیج یاد کرد.

افسران جوان جنگ نرمروایتی از زندگی و شهادت شهید نادر مهدوی، بسیجی پاسداری که سردار نقدی از او در آخرین رزمایش بسیج یاد کرد.

امروز دوشنبه 07 بهمن 1398
لینک دوستان