افسران جوان جنگ نرمعملیات الانبار: فرار عناصر داعش از مرکز رمادی عملیات الانبار: فرار عناصر داعش از مرکز رمادی - افسران جنگ نرم

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان