close
تبلیغات در اینترنت
اگر فقط مسلمانان با کالاهای ساخته صهیونیستها چنین کنند ...........به ر

افسران جوان جنگ نرماگر فقط مسلمانان با کالاهای ساخته صهیونیستها چنین کنند ...........به راستی شاید نیاز نباشد برای مهو اسراییل و صهیونیست حتی یک گلوله هم شلیک شود .

امروز دوشنبه 25 شهریور 1398
لینک دوستان