close
تبلیغات در اینترنت
لیلةالرغائب حرمی درحرم الهی است

افسران جوان جنگ نرم کارشناسان دینی، لیلة الرغائب را شب بخششهای فراوان و فرصت ممتازی برای هدف گذاری خواندند. آیت الله حائری در این باره به خبرنگار مهر گفت: ماه رجب و شب جمعه حرم الهی اند و شب جمعه اول رجب حرمی در حرم است. به گزارش خبرنگار مهر، اولین شب جمعه ماه رجب را لیله الرغائب می نامند که واجد فضیلت های بسیاری است. اعمالی برای این شب ذکر شده و در حدیث است که در شب جمعه اول ماه رجب، احیاء و بیداری و نیایش، فضیلت ویژه دارد و موجب دست‏یابی به عطایای ارزشمند حضرت پروردگار است.

امروز چهارشنبه 01 خرداد 1398
لینک دوستان