افسران جوان جنگ نرمبی حجابی,بد حجابی,لجاجت و موضع گیری,توطئه استعمارگران,غرب زدگی,ناآگاهی,ضعف ایمان,تعلیم و تربیت نادرست,ماهواره,افسران جنگ نرم

امروز پنجشنبه 01 آبان 1399
لینک دوستان