close
تبلیغات در اینترنت
تاثیرات منفی پوشیدن لباس‌های تنگ در کودکان، زنان و مردان

افسران جوان جنگ نرم متخصصان بروز صدمات دایمی پوست در نوزادان و کودکان، بروز عفونت قارچی در زنان و ناباروری در مردان را از تاثیرات پوشیدن لباس‌های تنگ دانستند. از هر صد تنفس از طریق ریه دو تنفس از راه منافذ پوست صورت می‌گیرد به عبارت دیگر پوست نیاز به تنفس داشته و در صورت پوشیدن لباس‌های تنگ، تنفس پوست دچار اختلال می‌شود. پوشیدن لباس‌های تنگ موجب افزایش اصطکاک میان لباس و بدن شده و باعث بروز کهیرهای فشاری و حساسیت می‌شود.

امروز دوشنبه 25 آذر 1398
لینک دوستان